• 2019 Hyundai Sonata Hybrid Sedan SE Front-wheel Drive